Načela edukacije

Svi edukacijski programi su osmišljeni kako bi pripremili polaznike za visoko kompetentan rad s pojedincima, parovima i obiteljima i većim sustavima. Kako bi to postigli promoviramo pristup koji je istovremeno usmjeren na osobu (person-focused), obitelj (family-centred) i zajednicu (community-based).

Institut Prespectiva Sistemica organizira i provodi osnovni program iz sistemske obiteljske psihoterapije te specijalističke programe s ciljem razvoja visoko kompetentnih sistemskih terapeuta. Razvoj psihoterapijskih kompetencija prikazan je u obliku piramide psihoterapijskih kompetencija.

U našim edukacijama poseban naglasak stavljamo na usvajanje osnovnih sistemskih kompetencija na koje se kasnije mogu nasloniti druge specifične sistemske psihoterapijske kompetencije.

U osnovi piramide razvijamo sistemsku perspektivu, vrijednosti i principe sistemskog svjetonazora u radu s pojedincima, obiteljima i organizacijama. 

U njoj se nalazi i razvoj profesionalne i etične prakse te identiteta terapeuta. Razvoj kompetencija se zatim usredotočuje na razvoj visokokvalitetnih odnosa između polaznika i voditelja edukacije, polaznika međusobno te voditelja edukacije međusobno. 

Na trećoj razini polaznici mogu steći vještine i znanja o osnovnim konceptima sistemskog pristupa i osnovnim psihoterapijskim kompetencijama, što je preudvjet za četvrtu razinu piramide i razvoj sistemskih psihoterapijskih kompetencija, odnosno usvajanje sistemske procjene, konceptualizacije, plana tretmana i intervencija unutar relacijskih konteksta (par i obitelj). 

Specifične psihoterapijske kompetencije sistemski psihoterapeuti mogu dalje razvijati u različitim područjima.

Kroz sve programe naglašena je važnost visoke razine etičnog i profesionalnog ponašanja.