Program edukacije iz sistemske obiteljske psihoterapije

Program edukacije iz sistemske obiteljske psihoterapije Instituta Perspectiva Sistemica usklađen je s edukacijskim standardima SPUH-a, EFT- e i EAP-a i utemeljen na osobnim iskustvima voditeljica edukacije. Provodi se u suradnji s AST-om.

Metode rada

Edukacija se bazira na integrativnom modelu sistemske obiteljske psihoterapije koji podrazumijeva više različitih pristupa koji imaju svoje specifičnosti u teorijskim terminima, metodama, praksi i superviziji. Sadržaj programa i metode rada prate najnovije preporuke EFTA TIC-a, krovnog europskog trening instituta

Osnovna metoda rada edukacije je interaktivni iskustveni grupni pristup u kojem odnosi polaznika s voditeljima edukacije te drugim polaznicima pružaju primarni kontekst za učenje i rast tijekom edukacije.

Trajanje edukacije

Ukupno trajanje edukacije je minimalno četiri godine. Svaka godina edukacije ima deset edukativnih vikenda koji su organizirani uživo kroz dva (subota, nedjelja) ili tri dana (petak, subota, nedjelja). Intenzivan program sastoji se od teorijskog i praktičnog rada te iskustvenog rada u prve dvije godine i supervizije u trećoj i završnoj godini.

Osim osnovnog programa svaki polaznik treba dodatno ostvariti osobni iskustveni rad, superviziju u manjim grupama i individualnu superviziju, rad u malim sustručnjačkim (peer) grupama, praktičan rad i treba imati profesionalno iskustvo u području mentalnog zdravlja i suradnju s dugim stručnjacima.

Supervizija u malim grupama (do tri polaznika) i supervizija jedan na jedan se odnosi na supervizijski rad s polaznicima edukacije koji se sami organiziraju i dogovaraju sa svojim supervizorom.

Kako bi se tijekom edukacije zadržala multiperspektivnost i ostvarilo iskustveno učenje u različitim kontekstima, edukanti osobni psihoterapijski rad trebaju obavljati kod psihoterapeuta koji nije ujedno i edukator, a individualnu superviziju kod sistemsko obiteljskog psihoterapeuta.

Kroz edukativni proces očekuje se da polaznik prolazi raznovrsnu literaturu iz područja sistemske obiteljske psihoterapije koja se odnosi na knjige, priručnike i studijske udžbenike, znanstvene i stručne radove te audio i video prikaze i podcaste.

Osim voditeljica koje će voditi edukativni proces, uključivati će se predavači, edukatori i supervizori ovisno o temama i područjima koji se obrađuju.