Sistemska obiteljska psihoterapija (SOP)

Središnji princip s kojim se slažu svi sistemski psihoterapeuti podrazumijeva da svi dijelovi koji su jednom organizirani u cjelinu, utječu jedan na drugog čime i najmanja promjena u funkcioniranju nekog djela sustava dovodi do promjene drugih dijelova sustava.

Sistemska obiteljska psihoterapija usmjerena je na sistem kao cjelinu u kontekstu kulturološke, socio-ekonomske, religiozne i političke sredine kojoj pripada. Sagledava pojedinca, partnere, roditelje, obitelj, organizaciju ili bilo koju drugu zajednicu kao sustav u promjeni, prvenstveno kroz životne faze, a individualne obrasce ponašanja i simptome razumije kao rezultat složenih interpersonalnih uloga, odnosa, granica, komunikacije i transgeneracijskih obrazaca te narušene ravnoteže unutar samog sistema.

U sistemskoj obiteljskoj psihoterapiji postoji više klasifikacija i smjerova terapijskih pravaca i škola koje omogućuju dovoljno širok i složen kontekst za razumijevanje pojedinca, obitelji i samog društva koji se međusobno prožimaju i mnogostruko interaktivno djeluju. 

Podjela pristupa u obiteljskoj sistemskoj psihoterapiji je višesložna, a oni su se mijenjali kroz vrijeme i faze. Širina teorijskog obrazovanja, educiranosti i praktičnosti pruža mogućnost odabira optimalnih metoda, tehnika i intervencija za što kvalitetniji rad, a u procesu psihoterapije sam psihoterapeut stvara svoju mješavinu metoda na temelju vlastita obrazovanja, osobnosti i vrsti sistema sa kojima radi.

Prema tome ovakva vrsta psihoterapijskog rada može biti učinkovita u rješavanju različitih smetnji, tegoba i problema te općenito u poboljšanju kvalitete života pojedinca i njegovog okruženja.