Naša povijest - HDSP

Tijekom 2013. godine, osnovale smo Hrvatsko društvo za sistemske psihoterapije – HDSP uz podršku prof.dr.sc. Zorana Zoričića i poticaj prof.dr.sc Nevene Čalovske Hercog kako bi u to vrijeme postavili novu platformu za mogućnost edukacije i okupljanje stručnjaka iz područja sistemskih pravaca.

Hrvatsko društvo za sistemske psihoterapije je osnovano pri Klinici za psihijatriju KBC Sestre milosrdnice uz čijiu podršku smo tijekom naše desetogodišnje suradnje uspješno educirali dvije generacije obiteljskih psihoterapeuta.

HDSP je kao organizator, uspostavio suradnju s Asocijacijom sistemskih terapeuta – AST iz Beograda kao Europskim akreditiranim trening institutom za psihoterapiju, i nositeljem edukacije iz sistemske obiteljske psihoterapije.

Tijekom druge generacije edukacije sudjelovale smo u edukaciji kao koedukatori, kako bismo ispunile uvjete za postajanjem edukatora i supervizora sistemske obiteljske psihoterapije. 

Zahvalne smo našim dugogodišnjim mentoricama i supervizoricama Neveni Čalovskoj Hercog i Desanki Nagulić na iznimnom doprinosu znanja i širenju sistemske perspektive. Izgradnji našeg identiteta obiteljskog psihoterapeuta pridonijeli su i renomirani psihoterapeuti Tomislav Sedmak i Petar Nastasić. 

Tijekom dugogodišnjeg procesa postajanja edukatoricama, naš entuzijazam, motivaciju i provedbu ideja u stvarnost prati, podržava i supervizira Jelena Manojlović.

U promicanju i radu HDSP-a s nama su sudjelovale brojne kolege s kojima radimo i surađujemo i danas. HDSP je danas nacionalni predstavnik sistemskih psihoterapija, pa je tako punopravni član Europskog udruženja za obiteljsku terapiju (European Family Therapy Association – EFTA) i Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske – SPUH. 

Današnja svrha udruženja je okupljanje stručnjaka i promoviranje sistemske obiteljske psihoterapije u Hrvatskoj.